Wacana Pendidikan Islam

Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

November 15, 2016 – November 16, 2016


Secara umumnya, siri-siri WPI yang dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, UKM bertujuan menjadi forum perbincangan bagi semua pihak yang terlibat dengan Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan bidang-bidang lain dalam konteks acuan Islam di institusi-institusi pendidikan termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia, majlis-majlis agama negeri, jabatan-jabatan agama Islam negeri, institusi pendidikan kerajaan-kerajaan negeri, universiti-universiti, kolej-kolej, maktab-maktab, sekolah-sekolah dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan di Malaysia.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Conference Information