Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur AMALAN KEROHANIAN MEMBENTUK DISIPLIN PELAJAR Abstract
Awang Nazarudin Awang Drahman
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur APLIKASI ANALISIS KESILAPAN NEWMAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT MURID TAHUN 4 Abstract
Donny Chindang
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur Aplikasi Modul Membaca dalam Kalangan Murid yang Mengalami Autisme Abstract
Noratiqah Satari
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur INTEGRASI MATA PELAJARAN SAINS DENGAN ILMU ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI MURID Abstract
Kashfi Mohd Jailani, Sarimah Mokhtar, Nur Afrina Nordin
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KEBERKESANAN KAEDAH GENG 10 TERHADAP KEMAHIRAN PENOLAKAN MENGUMPUL SEMULA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 3 Abstract
Nazatul Akma MD Najib
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KECERDASAN SPRITUAL DAN NIAT MELAKUKAN KETIDAK JUJURAN AKADEMIK: ANALISIS PARADIGMA MAHASISWA MUSLIM Abstract
RAMLAN Mustapha MUSTAPHA
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KEKANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)DALAM KALANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PRASEKOLAH Abstract
nuraimi kamis, Fariza Khalid
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KESEDIAAN GURU DALAM PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Abstract
Wan Nor Shairah Sharuji
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KESEDIAAN GURU PRASEKOLAH KPM DALAM MELAKSANAKAN KBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Abstract
Nur Athirah Ariffin
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KESEPADUAN ELEMEN ANALOGI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM MODUL SAINS (e-SMART) BAGI MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF MURID DI ABAD 21 Abstract
KhairulHasni Abdul Kadir
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Abstract
NURUL FAISZA MOHAMMAD
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur KOMPETENSI GURU DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM MURID DI SEKOLAH MENENGAH (COMPETENCE OF TEACHERS AND RELATIONSHIP WITH THE STUDENTS’ CO-CURRICULAR ACHIEVEMENTS IN SECONDARY SCHOOL) Abstract
Haslinda Husain, Siti Noriam Yaakob, Mohd Radzani Abdul Razak
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur LANGUAGE LEARNING STRATEGY (LLS) FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS IN POLYTECHNIC Abstract
siti nur shahida md. aziz
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur MELAKSANAKAN AKTIVITI ETIKA DAN NILAI : PENDEKATAN ISM Abstract
Abdul Muqsith Ahmad
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PEMBANGUNAN INSTRUMEN JURANG DIGITAL BAGI E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASCH Abstract
Hudiya Adzhar
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PEMIKIRAN TASAWWUF BADI`UZZAMAN SA`ID NURSI DALAM DAKWAH Abstract
Sharifah Norshah Bani Syed Bidin
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENDEKATAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL MENANGANI ISU GURU DI SEKOLAH Abstract
Intan Salina Che Sulaiman Che Sulaiman
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP AMALAN AKIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK Abstract
nor wahida dzalihuzzabir
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur Pengetahuan Guru Tentang Pengajaran Tulisan Tangan Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Daerah Rembau Abstract
Ab Halim A. Hamid, Aliza Alias
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur Pengetahuan Konseptual Algebra Guru Matematik Sekolah Menengah Abstract
Nor Adibah Abdullah
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur Penggubalan dan pengesahan Standard Kualiti Pendidikan Tahfiz al-Quran Menggunakan Aplikasi Fuzzy Delphi Method Abstract
Muhammad Hafiz Saleh, Zaharah Hussin, Zawawi Ismail
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENGGUNAAN APLIKASI PLICKERS DALAM MEMBANTU MURID TAHUN TIGA MELAKUKAN LATIH TUBI PENDARABAN Abstract
Nik Ahmad Kamil Nik Mohd Arafa
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Abstract
MOHD FIRDAUS BIN RAZLAN
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENGGUNAAN KAEDAH CUBES DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT TAHUN 6 Abstract
Siew Ha Chong
 
Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-i-Nur PENGGUNAAN KAEDAH PETAK BIJAK DALAM MENGATASI MASALAH MENCARI HASIL DARAB DAN BAHAGI: SATU KAJIAN TINDAKAN MASTERING DIVISION AND SUBTRACTION BY USING SMART GRID METHOD TECHNIQUE : AN ACTION RESEARCH Abstract
SITI AISHAH RAMLI
 
1 - 25 of 34 Items 1 2 > >>