Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Teori, Konsep dan Falsafah Pendidikan Negara

AMALAN KEROHANIAN MEMBENTUK DISIPLIN PELAJAR PDF
Awang Nazarudin Awang Drahman

Teori dan Konsep Tindakan Positif

KECERDASAN SPRITUAL DAN NIAT MELAKUKAN KETIDAK JUJURAN AKADEMIK: ANALISIS PARADIGMA MAHASISWA MUSLIM PDF
RAMLAN Mustapha MUSTAPHA
APLIKASI ANALISIS KESILAPAN NEWMAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT MURID TAHUN 4 PDF
Donny Chindang
PEMIKIRAN TASAWWUF BADI`UZZAMAN SA`ID NURSI DALAM DAKWAH PDF
Sharifah Norshah Bani Syed Bidin
MELAKSANAKAN AKTIVITI ETIKA DAN NILAI : PENDEKATAN ISM PDF
Abdul Muqsith Ahmad
KOMPETENSI GURU DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM MURID DI SEKOLAH MENENGAH (COMPETENCE OF TEACHERS AND RELATIONSHIP WITH THE STUDENTS’ CO-CURRICULAR ACHIEVEMENTS IN SECONDARY SCHOOL) PDF
Haslinda Husain, Siti Noriam Yaakob, Mohd Radzani Abdul Razak
PENDEKATAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL MENANGANI ISU GURU DI SEKOLAH PDF
Intan Salina Che Sulaiman Che Sulaiman
INTEGRASI MATA PELAJARAN SAINS DENGAN ILMU ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI MURID PDF
Kashfi Mohd Jailani, Sarimah Mokhtar, Nur Afrina Nordin
PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP AMALAN AKIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK PDF
nor wahida dzalihuzzabir

Reka Bentuk Pembelajaran Abad Ke-21: Integrasi dan adaptasi nilai/kaedah/strategi/teori dalam pembelajaran sosial

PENGGUNAAN KAEDAH PETAK BIJAK DALAM MENGATASI MASALAH MENCARI HASIL DARAB DAN BAHAGI: SATU KAJIAN TINDAKAN MASTERING DIVISION AND SUBTRACTION BY USING SMART GRID METHOD TECHNIQUE : AN ACTION RESEARCH PDF
SITI AISHAH RAMLI
Pengetahuan Konseptual Algebra Guru Matematik Sekolah Menengah PDF
Nor Adibah Abdullah
What are the causes of Communication Apprehension among ESL classroom students? PDF
Sundary N. Rajagopal
PENGGUNAAN KAEDAH SILANG UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENDARAB BAGI TAHUN 4 PDF
Mohd Ismail Wahid
LANGUAGE LEARNING STRATEGY (LLS) FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS IN POLYTECHNIC PDF
siti nur shahida md. aziz
Transformasi Pendidikan: Isu dan Cabaran Pendidikan Abad Ke-21 Melalui Aplikasi Massive Open Online Courses (MOOC) di Malaysia. PDF
FARAH NURSHAHIRA ZULKIFLI, MD YUSOFF DAUD
STRATEGI METAKOGNITIF UNTUK KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PDF
Noor Hidayah Ibrahim, Zanaton Hj Iksan
KESEDIAAN GURU DALAM PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PDF
Wan Nor Shairah Sharuji
KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY PDF
NURUL FAISZA MOHAMMAD
KESEPADUAN ELEMEN ANALOGI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM MODUL SAINS (e-SMART) BAGI MENERAPKAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF MURID DI ABAD 21 PDF
KhairulHasni Abdul Kadir
Persepsi Guru Terhadap Ciri-Ciri Inovasi VLEFROG Di Sekolah Di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Negeri Selangor PDF
SHAHFIEZUL SHAHAIMI
PENGUKURAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM KALANGAN MURID GURU YANG DIBIMBING (GDB) OLEH PEGAWAI SISC+ PDF
Nor Aisah Jamil
Penggubalan dan pengesahan Standard Kualiti Pendidikan Tahfiz al-Quran Menggunakan Aplikasi Fuzzy Delphi Method XML
Muhammad Hafiz Saleh, Zaharah Hussin, Zawawi Ismail
PEMBANGUNAN INSTRUMEN JURANG DIGITAL BAGI E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASCH PDF
Hudiya Adzhar

Bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak

KEKANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)DALAM KALANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PRASEKOLAH PDF
nuraimi kamis, Fariza Khalid
KESEDIAAN GURU PRASEKOLAH KPM DALAM MELAKSANAKAN KBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PDF
Nur Athirah Ariffin
PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH PDF
MOHD FIRDAUS BIN RAZLAN

Bidang Sains Tauhidik

PENGINTEGRASIAN SAINS TAUHIDIK DALAM KONSEP KITARAN AIR SEMULAJADI MELALUI PENDEKATAN ‘LESSON STUDY’ PDF
Nur Hazizi Amir Hamzah

Bidang Integrasi STEM

KEBERKESANAN KAEDAH GENG 10 TERHADAP KEMAHIRAN PENOLAKAN MENGUMPUL SEMULA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 3 PDF
Nazatul Akma MD Najib
PENGUASAAN SIFIR MENGGUNAKAN PETAK SIFIR DENGAN KAEDAH ‘PLUS 1 TO 12’ (POTT) DALAM KALANGAN MURID PDF
Christie Justin
PENGGUNAAN KAEDAH CUBES DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT TAHUN 6 PDF
Siew Ha Chong
PENGGUNAAN APLIKASI PLICKERS DALAM MEMBANTU MURID TAHUN TIGA MELAKUKAN LATIH TUBI PENDARABAN PDF
Nik Ahmad Kamil Nik Mohd Arafa

Bidang Pendidikan Khas

Aplikasi Modul Membaca dalam Kalangan Murid yang Mengalami Autisme PDF
Noratiqah Satari
Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Isyarat Makaton dalam Kalangan Kanak-Kanak Sindrom Down PDF
Shahrul Affendi Ishak, Nur Afifah Vanitha Abdullah, Faizah Mas’Ud, Rosseni Din
Pengetahuan Guru Tentang Pengajaran Tulisan Tangan Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Daerah Rembau PDF
Ab Halim A. Hamid, Aliza Alias