Organizing Team

PENASIHAT

  1. Assoc. Prof. Dr. Kartini Ahmad, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  2. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Nazlim Yusoff, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

PENGARAH

  1. Assoc. Prof. Dr. Nor Fadilah Binti Rajab, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Sponsors

FAKULTI SAINS KESIHATAN

PERSATUAN PELAJAR SISWAZAH FAKULTI SAINS KESIHATAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS DIAGNOSTIK & KESIHATAN GUNAAN

PEJABAT TIMBALAN DEKAN (SISWAZAH & ANTARABANGSA) FAKULTI SAINS KESIHATAN

PUSAT PEMBANGUNAN MAHASISWA DAN PERHUBUNGAN ALUMNI, UKM

JURNAL SAINS KESIHATAN MALAYSIACreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.